top of page

TCDIC Group

Public·36 members

(Živý přenos@@@) Rumunsko Izrael koukněte se živě 9 září 2023


před 20 hodinami — 06., 20:45 Rumunsko Španělsko 0:3 22. 06., 18:00 Česko Anglie 0:2 22. 06., 18:00 Německo Izrael 1:1 22. 06., 18:00 Norsko Švýcarsko 1:2 22.
století úplně vytlačila dosud používanou cyrilici. Od poloviny 19. století byla rumunština (valaština, moldavština) natolik očištěna podle francouzského a italského vzoru, že lze téměř hovořit o novém konstruování jazyka. To, co v dnešní rumunštině zní tak zřetelně „latinsky“, není tedy antickým dědictvím, nýbrž novou konstrukcí, vzniklou v 19. století.


(((živý přenos tv))) Slovensko Portugalsko koukněte se živě před 12 hodinami — V obou zápasech, krátce po oficiálním ukončení kariéry, nastoupil v základní sestavě Marek Hamšík. (fotbal@) Izrael Česko on-line přenosu


V Rumunsku i v Moldavsku dlouho přetrvával fenomén dvou národních jazyků, umělého spisovného a literárního jazyka a tradičního lidového jazyka. Na rozdíl od jiných zemí, kupříkladu Řecka, zde se však literární jazyk prosadil jako jazyk státní. Příklad romanizace jazyka v názvu „rumunský jazyk“ Limba rumânească – původní název Limba românească – nahrazení „u“ za „o“, název je podobnější slovu „Roma“ (Řím) Limba română – odstranění slovanského gramatického tvaru „-ască“; současný název Moldavština oproti rumunštině zachovala svůj originální název – „Limba moldovenească“.


(SPORTOVNÍ TV@@) Česko U21 Anglie U21 přenos živý 22. 6. 2023 — [[fotbal@]] Kosovo Rumunsko koukněte se 16 června 2023 '' Česká spisovatelka ((živý přenos###)) Švýcarsko Izrael koukněte se živě


[[[VOLNÝ, UVOLNIT###]]++] Česko Izrael přenos živý ((živý přenos###)) Švýcarsko Izrael koukněte se živě 28 břez(TELEVIZE=) Česko Rumunsko živě 3 června 2023 - Exilio2022Hledám spolucestující: Francie,


[kl] > [kj] – lat. clarus > rum. chiar, it. chiaro) a dalmátštinou (např. [gn] > [mn] – lat. cognatus > rum. cumnat, dalm. comnut). Mezi důležité hláskové změny patří: diftongizace e, i, o – lat. cera > rum. ceară (vosk) jotacizmus [e] > [i] – lat. herba > rum. iarbă (tráva) veláry [k], [g] > labiály [p], [b], [m] – lat. octo > rum. opt (osm) rotacizmus [l] > [r] – lat. caelum > rum. cer (nebe) palatalizace dentál [d], [t] před [e] a [i] – lat. deus > rum. zeu (bůh), lat.


tenem > rum. ţine (držet) Psaná podoba[editovat | editovat zdroj] Ukázkový text z roku 1895. První psaný záznam románského jazyka, kterým se mluvilo ve středověku na Balkáně, byla zapsána byzantským kronikářem v 6. století o vojenské expedici proti Avarům. Je to věta mezkaře doprovázejícího byzantská vojska „Torna, torna, fratre! “ (Vrať se, vrať se, bratře! ), kterou zavolal na společníka, když uviděl, že z mezka spadl náklad. Nejstarší psaný text v rumunštině je dopis z roku 1521, v němž Neacșu z Câmpulungu píše starostovi Brašova o hrozícím útoku Turků. Byl napsán cyrilicí jako většina tehdejších textů. Nejstarší text latinkou byl v 16.


století napsán v Transylvánii podle konvencí maďarštiny. V pozdním 18. století rumunští učenci, majíce na paměti původ rumunštiny v latině, převzali italský pravopis a přizpůsobili ho rumunštině. Cyrilice se, i když stále méně, používala až do roku 1860, kdy byl pravopis poprvé normován. V Moldavské SSR se do roku 1989 používala upravená ruská cyrilice. Abeceda[editovat | editovat zdroj] písmeno: a ă â b c d e f g h i î j l m n o p r s ș t ț u v x z výslovnost: ə ɨ k, č g, dž h, ch ž š u, w kz, gz Poznámky: ce, ci se čte [če], [či] che, chi se čte [k´e], [k´i] ca, co, cu se čte [ka], [ko], [ku] ge, gi se čte [dže], [dži] ghe, ghi se čte [g´e], [g´i] ga, go, gu se čte [ga], [go], [gu] nepřízvučné i na konci slova se vyslovuje tak krátce, že netvoří slabiku, ale palatalizuje případnou předchozí souhlásku ă se vyslovuje jako neurčitá souhláska [ə] stejně jako v angličtině na začátku a na konci slova se píše î, uprostřed â (do reformy pravopisu v r.


: bratr/bratrský: frate/fratern prst/prstní: deget/digital voda/vodní: apă/acvatic oko/oční: ochi/ocular Rozšíření[editovat | editovat zdroj] názevová variace slova 'burtă' (břicho) na území Rumunska Rumunštinou se mluví hlavně v Rumunsku, Moldavsku, Maďarsku, Srbsku a Bulharsku. Oficiální postavení[editovat | editovat zdroj] Rumunština je oficiální jazyk Rumunska a Moldavské republiky, kde se lze z politických důvodů setkat i s označením moldavština (např. v ústavě, naopak na školním vysvědčení je uvedena rumunština). I podle jednoho z jazykových zákonů je rumunština a moldavština stejný jazyk. Úřady v Moldavské podněsterské republice (Podněstří) trvají na užívání ruské azbuky místo latinky.


Až 20% slovní zásoby je slovanského původu (např. : iubi = milovat, glas = hlas, nevoie = potřeba, prieten = přítel, da = ano), nicméně mnoho slovanských slov jsou archaizmy, takže se odhaduje, že slovanská slovní zásoba představuje dnes už jen 10% moderního jazyka. Mezi další slovanské vlivy patří např. zachování původního latinského fonému /h/, který nezůstal v žádném jiném dnešním románském jazyce. Další vlivy[editovat | editovat zdroj] řečtina (např. : folos < ófelos = užitek, buzunar < buzunára = kapsa, proaspăt < prósfatos = čerstvý) maďarština (např. : oraş < város = město, a cheltui < költeni = utrácet, a făgădui < fogadni = slíbit) turečtina (např. : cafea < kahve = káva, cutie < kuta = krabice, papuc < papuç = papuče) němčina (např.


[2] Historie[editovat | editovat zdroj] Mapa rozšíření rumunštiny a jejích dialektů po Balkánu Předtím, než v roce 106 dobyli zemi Římané a udělali z ní svoji provincii, bylo území dnešního Rumunska obydleno indoevropskými Dáky. Po příchodu Římanů se stala úředním jazykem lidová latina. Mezi lety 271 až 275 ztratili Římané nad územím kontrolu. Co se s latinsky mluvícím obyvatelstvem dělo potom, není známo. Kvůli své geografické izolaci je rumunština pravděpodobně první románský jazyk, který se oddělil od latiny a až do moderní doby nebyl ovlivňován jinými románskými jazyky.


1993 se všude psalo î) a vyslovuje se jako u bez zaokrouhlení rtů. Místo ș (s čárkou dole) a ț (s čárkou dole) se běžně, ale nesprávné, v elektronicky psaných textech vyskytuje ş (s háčkem dole, tzv. cedillou) a ţ (s háčkem dole). Důvod je, že ș a ț byly podporovány až v Unicode 3. 0, respektive Windows XP. A to ani ne ve standardním XP, ale člověk si musel doinstalovat European Union Expansion Font Update. Teprve od Windows Vista je to ve standardní verzi.


[[[ŽIVÝ PŘENOS!!]]*] Rumunsko Česko koukněte se živě 8 červn Je mi 22 let. Destinace: Dominikánská republika, Francie, Irsko, Izrael, Jordánsko, Kapverdy, Kypr, Maroko, Mauricius, Mexiko, Omán, Portugalsko,


((VOLNÝ, UVOLNIT**)) Anglie Španělsko koukněte se živě 8 čer [živá tv=] Česko Rumunsko přenos živý 03. (STREAMOVÁNÍ##) Česko Lotyšsko koukněte [ŽIVÁ TV###] Česko Izrael koukněte se živě 18 června 2023[[ŽIVÝ PŘENOS!!


Istrorumunština – Istrie, Chorvatsko. Gramatika[editovat | editovat zdroj] Rumunská jména rozeznávají 3 rody (mužský, ženský a střední), 2 čísla (singulár a plurál) a 5 pádů (nominativ, akuzativ, dativ, genitiv a vokativ). Členy, většina adjektiv a zájmena se shodují se svým řídícím jménem. Rumunština je jediný románský jazyk, jehož určitý člen se připojuje na konec jména a ne před slovo. Rumunština má čtyři slovesné třídy a pět způsobů (indikativ, konjunktiv, imperativ, prezumptiv a supinum) Fonologie[editovat | editovat zdroj] Rumunka mluví Rumunština má 7 samohlásek a 20 souhlásek. Hláskové změny[editovat | editovat zdroj] Kvůli izolaci rumunštiny je hláskový vývoj odlišný od vývoje ostatních románských jazyků, ale některé změny sdílí s italštinou (např.


[Fotbal!!!] Anglie U21 Španělsko U21 přenos živý 8 července 2023 2023[[[SLEDOVAT ŽIVĚ]]] Izrael U21 Česko U21 koukněte se 28 červNenechali se koš: Ukrajina, Norsko, Izrael, Gruzie Los Eura U21 2023 v Rumunsku a


: cartof < Kartoffel = brambor, bere < Bier = pivo, șurub < Schraube = šroub) Mezinárodní slova[editovat | editovat zdroj] Od 19. století si rumunština vypůjčuje mnoho slov z jiných románských jazyků, především francouzštiny a italštiny. Odhaduje se, že v rumunštině je kolem 38% slov vypůjčených z italštiny a francouzštiny, takže spolu se slovy domácího původu tvoří kolem 80% slovní zásoby slova s původem v latině. Některá latinská slova byla do rumunštiny přijata dvakrát, poprvé jako součást původní slovní zásoby a podruhé jako přejatá slova. Např.


Rumunština – WikipedieZ Wikipedie, otevřené encyklopedie Rumunština (Română)Mapa rozšíření jazykaRozšířeníRumunsko, Moldavsko, Maďarsko, Izrael, Vojvodina (Severní Srbsko)Počet mluvčích25 miliónůKlasifikace Indoevropské jazyky Románské jazyky Východorománské jazyky Balkanorománské jazyky PísmoLatinka, cyrilice (do r. 1860), ruská azbuka (v Moldavské republice do r. 1989, v Podněsteří i v současnosti)PostaveníRegulátorAcademia RomânăÚřední jazykRumunsko, Moldavsko, Srbsko (Vojvodina), Evropská unieKódyISO 639-1roISO 639-2rum (B)ron (T)ISO 639-3ronEthnologueRUMWikipediero. wikipedia. orgNěkterá data mohou pocházet z datové položky. Rumunština (rumunsky limba română je románský jazyk s asi 25 miliony mluvčími, převážně v Rumunsku, v oblasti Vojvodina v Srbsku a v Moldavsku, kde se z historických a politických důvodů do roku 2013, [1] respektive podle ústavy až do roku 2023 nazýval moldavština.


Existují však školy, které vyučují v latince. Lpění na užívání rumunštiny v azbuce je projevem rusifikace rumunskojazyčného obyvatelstva. Rodiče raději posílají své děti do ruských škol, kde se jim dostane výuky standardní ruštiny, místo do škol, kde děti naučí málo využitelný pravopis rumunštiny v azbuce. Ve Vojvodině má oficiálně stejný status jako srbština, ale ve skutečnosti je tam méně důležitá. V ostatních částech Srbska a na Ukrajině mají rumunské komunity malá práva, co se týče ochrany a používání jejich jazyka. Rumunština je jedním z pěti jazyků, které se používají při bohoslužbách na Hoře Athos.


[SLEDOVAT ŽIVĚ***] Gruzie Španělsko koukněte se před 16 hodinami — (živý přenos tv>>>) Izrael U21 Česko U21 koukněte se živě 28. 6. Maďarsko Německo Portugalsko 2023 Rumunsko, Gruzie Prohlédněte


[ONLINE<] Island U19 Česko U19 on-line přenosu 21 21. 7. 2023 — (SPORTOVNÍ TV@) Německo Finsko koukněte se živě 13 Francouzský tým v prvním zápase po matném výkonu jen remizoval s


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page